obraz - eduroam_logo_trans.gifobraz - logo_pionier1.png


obraz - platon-logo.jpgusosweb

NOWY SPOSÓB LOGOWANIANowy sposób logowania do wszystkich systemów informatycznych
odbywać się będzie w jednym
CENTRALNYM SYSTEMIE LOGOWANIA „CAS”, za pomocą jednego loginu i hasła.


System CAS dostępny jest pod adresem
https://login.uni.opole.pl

Nowy login (zamiast numeru PESEL), będzie miał postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl natomiast hasło pozostaje to samo, tj. takie, jakie było używane do tej pory do logowania w USOSweb lub/i elektronicznej poczcie uniwersyteckiej.

Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS, pod warunkiem, że w systemie CAS będzie podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail lub jeśli taki adres podany był wcześniej w systemie USOS lub IRK.
Odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie.

Studentom nowo przyjętym, do studenckiego konta pocztowego zostanie przyporządkowane hasło używane podczas rejestracji na studia w systemie IRK.

System CAS obejmuje serwisy:
USOSweb – elektorniczny dziekanat
UL – rejestracje żetonowe
APD – Archiwum Prac Dyplomowych
ECTS – Katalog punktów ECTS
Ankieter – system ankietujący
e-learning – elektroniczna platforma obsługi nauki
SRS – System Rezerwacji SalCentrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole,
tel. +48 77 452 70 90, +48 77 452 70 91
e-mail: centrum@uni.opole.pl

dol